CLOUD SERVISI

CLOUD SERVISI

JEDAN KORAK DALJE

IT budžeti sve češće bivaju ograničeni, neki i smanjeni, a od IT službi se traži sve više i više. Bilo da ste malo ili srednje preduzeće ili velika kompanija, Cloud servisi se nameću kao logičan korak napred.

Cloud servisi podrazumevaju iznajmljivanje IT i komunikacione infrastrukture i servisa od specijalizovanih IT kuća, bez kapitalnih ulaganja u vlastitu infrastrukturu, softver i ljudske resurse, što je sve isplativiji i zastupljeniji model poslovanja kompanija i organizacija širom sveta. Idealni su za kompanije koje imaju potrebu za efikasnom implementacijom novih IT servisa koji će im pomoći da unaprede poslovne procese, komunikaciju sa klijentima i interesnim grupama i da sveopšte gledano posluju efektivnije. Usluge su fleksibilne po pitanju obima, formiraju se spram realnih potreba korisnika i naplaćuju u skladu sa obimom korišćenja.

Usluge

Infrastruktura kao servis (IaaS)

 • Virtuelne serverske i desktop mašine (Windows 2003 i 2008 Serveri 32/64 bita, Linux (Red Hat i Ubuntu) 32/64 bita

Platforma kao servis (PaaS)

 • IP telefonija
 • Audio/Video konferensing
 • Back Up
 • Disaster Recovery

Softver kao servis (SaaS)

 • MS Exchange, SharePoint, SQL Server, ERP, CRM, DHCP, DNS…

Prednosti za korisnike

 • Uštede u investicijama - početak korišćenja servisa bez ikakvih ulaganja u skupu ICT infrastrukturu, softver, održavanje, upgrade…
 • Efikasno obezbeđivanje dodatnih resursa korisničke infrastrukture
 • Ekonomično rešenje za oporavak u slučaju nezgoda/katastrofa
 • Ekonomičan i pouzdan back up i arhiviranje
 • Pristup korporativnim podacima sa bilo kog mesta u bilo koje vreme
 • Pouzdanost i bezbednost podataka
 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m