INŽENJERING

INŽENJERING

INŽENJERING SAVREMENE TELEKOMUNIKACIONE, IT I ENERGETSKE INFRASTRUKTURE

Kompanija TeleGroup se na regionalnom tržištu već više od 16 godina bavi projektovanjem i izgradnjom telekomunikacione, IT, gasne i elektroenergetske infrastrukture. Poseduje sve neophodne licence i kvalifikacije za projektovanje i izvođenje radova u pomenutim oblastima izdate od strane relevantnih ministarstava Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

U sektoru za inženjering je zaposleno oko 100 stručnjaka. Preko 35% sektora čine licencirani inženjeri koji su ovlašćeni projektanti i izvođači radova u oblasti telekomunikacija, energetike, građevinarstva  i mašinstva, a ostatak kadra čine iskusni tehničari i monteri, koji se brinu o kvalitetnoj realizaciji tehničkih rešenja.

TeleGroup poseduje svu neophodnu mehanizaciju, najsavremeniju opremu i instrumente za pružanje visokokvalitetne usluge izgradnje telekomunikacione, IT, elektroenergetske i gasne infrastrukture.

 

 

Izgradnja optičkih i bežičnih sistema prenosa obuhvata građevinske, montažne i integracione radove na strani i operatera i korisnika. Rešenja za izgradnju pristupnih mreža baziraju se na  tehnologijama nove generacije čime se omogućava primena savremenih protokola kao što su IP, SIP, MGCP, MEGACO...

Znanje i dugogodišnje iskustvo u realizaciji projekata za potrebe telekom operatera, servis provajdera i velikih poslovnih sistema, kompaniji TeleGroup daje mogućnost da izgradi i integriše telekomunikacionu infrastrukturu baziranu na različitim tehnologijama, primenjujući najsavremenije komunikacione standarde, bilo da je u pitanju fiksna ili bežična tehnologija ili njihova integracija u jedinstvenu mrežu.

Izgradnja mobilnih komunikacionih mreža

 • Pristupne mreže (3G,LTE)
 • Transportne mreže Ethernet/Gigabit Ethernet (6 – 40GHz / 71-76 GHz /E-band) u licenciranom i nelicenciranom frekvencijskom opsegu
 • WiFi i drugi sistemi koji rade u nelicenciranom opsegu (3G Load – off)
 • Izgradnja lokacija baznih stanica (raw land i roof top) 
 • Montaža i puštanje u rad opreme baznih stanica (3G/LTE) i integracija u postojeću mrežu operatera
 • Montaža i puštanje u rad radio - relejne opreme
 • Isporuka i instalacija opreme i materijala
 • Tehnička podrška 24x7

Izgradnja fiksnih komunikacionih mreža

 • Magistralne i pristupne  mreže 
 • Optičke metro mreže (FTTH/FTTB)
 • Izgradnja i adaptacija građevinskih objekata za smeštaj telekomunikacionihi drugih kapaciteta i opreme
 • Mreže nove generacije (NGN)
 • Isporuka i instalacija opreme i materijala
 • Tehnička podrška 24x7

REFERENCE

Telekom Srbija, Telekom Srpske, Targo telekom, Orion telekom, Ministarstvo Finansija Republike Srbije (Uprava carina), Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i Republike Srpske, PD RB Kolubara, Republička direkcija za civilnu vazdušnu plovidbu Banja Luka, Klinički Centar Banja Luka,  Elektroprivreda Republike Srpske - Hidroelektrane na Trebišnjici, Ministarstvo Odbrane BiH - Oružane Snage BiH, SHP Group Celex, Studen - Agrana Brčko, Deloitte&Touche Banja Luka, Centrum Trade d.o.o, Integral Inženjering a.d., Inovacioni Centar Banja Luka, Volksbank Banja Luka, Balkan Investment Banka Banja Luka, Komercijalna banka Banja Luka…

Izgradnja Data centara

 • Izgradnja i adaptacija objekata za smeštaj IT  opreme
 • Isporuka servera i sistema za skladištenje, čuvanje i arhiviranje podataka
 • Instalacioni radovi i puštanje sistema u rad
 • Softveri za nadgledanje i upravljanje Data centrima
 • Video nadzor, kontrola pristupa, protivpožarna zaštita i klimatizacija
 • Sistemi neprekidnog napajanja

REFERENCE

Aerodrom Nikola Tesla, Agencija za borbu protiv korupcije, Elektromreže Srbije…

TeleGroup u segmentu elektroenergetskih sistema pruža usluge projektovanja i izgradnje nadzemnih i podzemnih elektroenergetskih mreža, razvodnih postrojenja, trafo-stanica kao i rekonstrukciju i adaptaciju postojećih sistema. Kao kvalifikovani izvođač radova u mnogim elektrodistribucijama u regionu, TeleGroup se kvalitetom i efikasnošću izvedenih radova pozicionirao kao pouzdan sistem integrator i isporučilac materijala i opreme neophodnih za implementaciju tehničkog rešenja. TeleGroup svojim klijentima obezbeđuje i sisteme za jedinstveni daljinski nadzor i kontrolu elektroenergetskih mreža u realnom vremenu.

 

Izgradnja elektroenergetske infrastrukture

 • Projektovanje i izgradnja elektroenergetske infrastrukture
  • Dalekovodi i trafo - stanice do naponskog nivoa 35kV
  • Elektroenergetski privodi i stubne trafo – stanice
  • Izgradnja ADSS mreže
 • Rekonstrukcija i adaptacija elektroenergetskih sistema
 • Sistemi za upravljanje i nadzor elektroenergetskih mreža (SCADA)
 • Izgradnja javne rasvete
 • Isporuka i instalacija opreme i materijala

REFERENCE

 PD Elektrodistribucija Beograd d.o.o., ED Jugoistok d.o.o. Niš, PD Elektrosrbija d.o.o. Kraljevo, ED Centar d.o.o. Kragujevac, ED Kruševac, PD Elektrovojvodina d.o.o. Novi Sad, ED Sombor, ED Užice, ED Knjaževac, ELEM Makedonija, Elektrodoboj, Elektrobijeljina, ED Sombor, JP Stara Planina, Koridor X…


TeleGroup se bavi izgradnjom gasovoda srednjeg i visokog pritiska kao i gasnih distributivnih mreža. Nudimo kompletne usluge po sistemu “ključ u ruke” od projektovanja gasne infrastrukture, preko građevinskih radova na iskopima i bušenjima sa ugradnjom zaštitnih cevi, mašinskih (zavarivačkih) radova na izgradnji gasovoda, izolaterskih radova sa ispitivanjem izolacije na elektroprobojnost do kompletne radiografije zavarenih spojeva i ispitivanja gasovoda na čvrstoću i nepropusnost.

Projektovanje i izgradnja gasovoda

 • Izrada svih tipova projekata i kompletne projektne dokumentacije

  Idejni projekti, studije opravdanosti, glavni projekti, projekti izvedenog stanja, tehnička kontrola glavnog projekta
 • Integrisana izgradnja gasne i telekomunikacione infrastrukture

  Prednosti integrisane izgradnje ogledaju se kroz smanjenje ukupnih troškova, uz istovremeno rešavanje dva infrastrukturna problema, čime se narušavanje funkcionalnosti i izgleda naselja uzrokovano raskopavanjem svodi na minimum
 • Izvođenje građevinskih radova

  U ovoj oblasti nudimo usluge kako mašinskog tako i ručnog iskopa na trasi gasne distributivne mreže, sa kompletnim vraćanjem trase u prvobitno stanje. Izvodimo bušenja sa ugradnjom čeličnih (polietilenskih) cevi za prečnike zaštitnih cevi do Ø 1500 mm i u dužinama do 120 m
 • Izvođenje mašinsko - montažnih radova 

  Montažni radovi, ispitivanja izvedene mreže, priprema dokumentacije neophodne za sprovođenje procedure tehničkog prijema
 • Isporuka i instalacija opreme i materijala

REFERENCE

Yugorosgaz a.d. Beograd., JKP Suboticagas i Rumagas.

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m