VELIKA PREDUZEĆA

VELIKA PREDUZEĆA

Kompletna korporativna ICT rešenja i usluge u oblasti energetike

Velika preduzeća imaju tako složene i zahtevne mreže da po ovim kriterijumima konkurišu operaterskim mrežama. Zbog toga im nudimo slične usluge i rešenja kao operaterima, ali realizujemo i neke specifične sisteme kao na primer radio komunikacioni sistem zatvorenog/internog tipa. Sva rešenja koja TeleGroup nudi velikim preduzećima kreirana su sa ciljem da pozitivno utiču na veću efikasnost i produktivnost ukupnog poslovnog procesa. Izdvajamo posebno Cloud serviseManaged servise i Outsourcing i Enterprise Mobility rešenja, koja omogućavaju veću produktivnost zaposlenih na terenu, brz povraćaj investicije, smanjenje ukupnih troškova i kapitalnih ulaganja što jesu najveći izazovi sa kojima se ova grupa korisnika susreće. 

 

Standardni deo ponude podrazumeva kompletnu uslugu projektovanja,  implementacije i održavanja korporativnih informaciono – komunikacionih sistema koji se sastoje iz sledećih celina:

 • Mrežna infrastruktura
 • IP i tradicionalni telefonski sistemi 
 • Kontakt centri
 • Rešenja za zaštitu mreža i podataka
 • Sistemi tehničke zaštite
 • Data centri
 • Redundantne računarske mreže
 • Mreže integrisanih servisa
 • Sistemski softver
 • Korisničke aplikacije


U segmentu energetike TeleGroup nudi kompletnu uslugu projektovanja, izgradnje i rekonstrukcije elektroenergetskih i gasnih sistema i mreža.
 

REŠENJA I USLUGE

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m