Upravljanje telekomunikacionim troškovima

Upravljanje telekomunikacionim troškovima

Aplikacija za upravljanje telekomunikacionim troškovima

Nadogradnja klasičnih, hardverskih ICT rešenja aplikacijama, pa čak i prebacivanje težišta na kompletna ICT rešenja bazirana na aplikacijama, uključila je TeleGroup u čitav niz softverskih projekata koji su u tesnoj vezi sa telekomunikacionim resursima kompanija koje su korisnici naših rešenja i usluga.

Rešenja koja se prirodno nameću kao delovih velikih ICT projekata su, između ostalih, i rešenja za upravljanje telekomunikacionim troškovima preduzeća (TEM). Pokazalo se, naime, da preduzeća koja imaju kompetitivnu prednost u odnosu na svoju konkurenciju posebnu pažnju posvećuju praćenju i upravljanju vlastitim finansijskim procesima. TeleGroup u ovoj oblasti nudi UNITEL rešenje, koje je razvila softverska kuća Lasting SW, nastalo iz rastuće potrebe preduzeća da upravljaju svojim telekomunikacionim troškovima. Ovo rešenje deluje na dva plana:

 • Kratkoročnom, u vidu kontrole biling podataka dobijenih od javnih provajdera, upravljanja inventarom telekomunikacionih resursa, kontrole cenovnika koji su predmet ugovora potpisanih sa provajderima, 
 • Dugoročnom, gde TEM rešenja daju podatke ili direktno ukazuju na mogućnosti kompanija da optimizacijom telekomunikacionih resursa, boljim pregovaranjem o uslovima pod kojim nabavlja usluge od provajdera ili boljim izborom provajdera, smanje troškove i zadrže, ili čak poboljšaju, kvalitet svojih telekomunikacionih servisa koji su u funkciji njihovog osnovnog poslovanja.

  UNITEL softversko rešenje ne zavisi od tipa telekomunikacione opreme i može se implementirati u bilo koje okruženje, što predstavlja jednu od njegovih osnovnih prednosti, u slučaju velikih, geografski distribuiranih preduzeća koja koriste raznorodnu opremu na različitim lokacijama. Korisnicima nudimo UNITEL rešenje i u formi outsourcing usluge upravljanja telekomunikacionim troškovima implementiranjem rešenja u data centar kompanije TeleGroup. Naši naši eksperti vrše analizu po svim pomenutim parametrima i savetuju korisnike kako da efikasnije optimizuju telekomunikacione troškove i kako da dugoročno ostvare značajne uštede i poboljšaju kvalitet telekomunikacionih resursa kao što su fiksna, mobilna i video telefonija i internet veza, kojima raspolaže svako preduzeće. 

  TeleGroup svim zainteresovanim korisnicima, koji generišu velike količine telekomunikacionog saobraćaja, nudi jednodnevnu konsultantsku uslugu koja podrazumeva sagledavanje trenutnog stanja upravljanja telekomunikacionim resursima i predlaganje mera za smanjenje troškova.

  U nastavku  je dat princip implementacije UNITEL rešenja u telekomunikacionoj infrastrukturi generičkog korisnika:   Kompanija TeleGroup je implementirala UNITEL TEM rešenje kod velikih korisnika, sa kompleksnom telekomunikacionom infrastrukturom kao što su:

  • Elektrovojvodina
  • Ericsson d.o.o. Beograd
  • Aerodrom „Lađevci“
  • Agencija za borbu protiv korupcije

  UNITEL TEM rešenje je implementirano i kod velikih i zahtevnih korisnika kao što su banke:

  • Narodna Banka Rumunije
  • OTP Banka
  • UNICREDIT
  • Volksbank
  • Rumunske Pošte
  • Cambium Networks
  • Arris
  • polycom
  • motorola
  • cisco
  • Mitel
  • microsoft
  • ibm
  • check point
  • Blue Coat
  • nice
  • Noja Power
  • r and m