REŠENJA ZA SNIMANJE RAZLIČITIH KANALA INTERAKCIJE

REŠENJA ZA SNIMANJE RAZLIČITIH KANALA INTERAKCIJE

REŠENJA ZA SNIMANJE GOVORA, VIDEO SADRŽAJA, DEŠAVANJA NA DESKTOPU RAČUNARA, SMS I SOCIAL MEDIA KANALA KOMUNIKACIJE

TeleGroup poslovnim korisnicima nudi rešenja za snimanje različitih kanala interakcije kao što su govor, video, dešavanja na dekstopu računara  korisnika, SMS i Social Media kanala komunikacije, razgovora preko mobilnih telefona kroz saradnju sa svetskim liderima u ovoj oblasti kompanijama NICE Systems i ASC. Pored rešenja za snimanje različitih kanala interakcije koja korisnicima pružaju vrhunske rezultate u domenu analitike govora, video i drugih multimedijalnih sadržaja, TeleGroup nudi i rešenja za analizu prikupljenih, nestrukturiranih podataka. Sva pomenuta rešenja se mogu implementirati u virtualizovana okruženja i imaju oznaku „VmWare READY“, a sertifikovana je i podrška za Microsoft i Citrix virtualizovana serverska okruženja. Pored toga su podržani i  virtuelni desktop klijenti Citrix XenApp, Citrix XenDesktop i VMWare View.

 

 • Kompleksnost arhitekture kontakt centara i data centara se povećava zbog postojanja tradicionalnih TDM sistema i istovremene tendencije prelaska i implementacije VoIP sistema. Povećavanje kompleksnosti postavlja nove zadatke pred platforme namenjene za snimanje interakcija koje kontakt centar obavlja. Da li se stvari mogu učiniti jednostavnijim?
 • Standardi koji se postavljaju pred nove infrastrukture data centara zahtevaju visoku pouzdanost rešenja i obavezuju korisnike na uvođenje „disaster recovery“ procedura i lokacija. Da li se u ovakvom okruženju može garantovati kontinuitet poslovnih procesa?
 • U svim poslovnim okruženjima se kontakt centar smatra mestom generisanja troškova. Da li možemo da postignemo da TCO bude što niži?
 • Da li se možemo efikasno uskladiti sa novim regulativama, koje se pojavljuju iz dana u dan?


Ovo su pitanja koja se postavljaju pred korisnike rešenja za snimanje različitih kanala interakcije, a utoliko više pred proizvođače ovakvih rešenja. Kompanija NICE se dugi niz godina bavi razvojem i usavršavanjem funkcionalnosti i fleksibilnosti softverskih aplikacija koje mogu da odgovore na sve pomenute izazove.

Preporučena rešenja

Rešenja za kontakt centre i berze

 • NICE Interaction Management 4.1
 • NICE Perform
 • NICE NTR/NRXNICE Trading Recording


Rešenja za male kompanije i udaljene kancelarije

 • NICE NRX
 • NICE Perform eXpress
 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m