BEŽIČNE MREŽE I RADIO LINKOVI

BEŽIČNE MREŽE I RADIO LINKOVI

POINT-TO-POINT I POINT-TO-MULTIPOINT REŠENJA

Brz razvoj tehnologija i sve veći zahtevi tržišta za širokopojasnim servisima obavezuju telekom operatere i servis provajde da konstantno ulažu u razvoj širokopojasne pristupne mreže. TeleGroup obezbeđuje tehnička rešenja za pomenute izazove i pruža usluge projektovanja, isporuke opreme, implementacije i održavanja bežičnih komunikacionih mreža baziranih na GSM, 3G, LTE, WiMAX i RR tehnologijama. TeleGroup je u ovoj oblasti realizovao veliki broj projekata za investitore Telekom Srbija, Telekom Srpske, ONE Telekom Slovenia Group, Aneks, PPA Banja Luka, VeratNet, Orion telekom, Ministarstvo finansija - Uprava Carina, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, PD RB Kolubara, Grad Čačak, Hidroelektrana na Trebišnjici itd.


Kroz partnerstvo sa vodećim svetskim proizvođačima opreme kao što su Cambium Networks, Ceragon, SAF, Ericsson i SUB10, TeleGroup krajnjim korisnicima obezbeđuje najsavremeniju opremu neophodnu za realizaciju tehničkog rešenja.

 

TeleGroup nudi Cambium Networks Point-to-Point rešenja kroz serije proizvoda PTP100PTP200PTP 500PTP600 i PTP 800. Širok portfolio proizvoda obezbeđuje rešenja u licenciranom i nelicenciranom spektru sa protocima od 2Mbps do 300Mbps. Proizvodi koji koriste OFDM tehnologiju obezbeđuju povezivanje i u slučajevima kada ne postoji direktna optička vidljivost između dve tačke. Ova oprema je poznata po svojoj pouzdanosti (99.999% vremena) kao i po neometanom radu u uslovima oštrih vremenskih prilika.

Od Ceragon Networks rešenja izdvajamo FibeAir i Evolution linije proizvoda koje zadovoljavaju potrebe operatera za radio relejnim linkovima. Pokrivene su Full IP mreže, SONET/SDH i hibridne bežične backhaul mreže. Na bazi ovih rešenja moguće je izgraditi backhaul mreže visokog kapaciteta u Carrier EthernetTDM i Multiservisnim sistemima.

SAF Tehnika lider na polju mikrotalasnih linkova u svom portfoliju ima dve linije proizvoda CFIP I FreeMile. CFIP se najčešće koristi za Fast Ethernet povezivanje, a moguće je i jednim linkom napraviti konekciju za 20 E1 interfejsa za prenos glasovne komunikacije. Maksimalan kapacitet jednog linka je 366 Mbps, međutim moguće su kombinacije širine kanala od 7, 14, 28, 40 i 56 MHz uz primenu QPSK, 16APSK, 32APSK, 64QAM, 128QAM i 256QAM modulacija čime se omogućava fleksibilnost u izboru kapaciteta i protoka prema konkretnim potrebama. FreeMile podrazumeva linkove koji rade u nelicenciranom ISM spektru na 5.8, 17 i 24GHz koji omogućavaju Ethernet i E1 prenos podataka odnosno govora. 

Ericsson u svojoj ponudi ima seriju mikrotalasnih linkova koja se sastoji od proizvoda MINI-LINK TNMINI-LINK CNMINI-LINK PTMINI-LINK SPMINI-LINK LH i Marconi LH. Ovi linkovi su idealni za brzu i optimalnu izgradnju backhaul mreže u svim scenarijima gde je neophodno povezivanje TDM i/ili Ethernet rešenjem.

Operateri mobilne telefonije se suočavaju sa sve većim izazovima po pitanju prenosa velike količine podataka u realnom vremenu kao što su video streaming, video telefonija i drugi servisi. Mreže četvrte generacije omogućavaju ove zahtevne servise koristeći arhitekturu mikro i piko ćelija. TeleGroup kroz partnerstvo sa kompanijom SUB10 nudi idealno rešenje za 4G transportne mreže. U pitanju su inovativna rešenja Liberator V320 sa protokom do 320Mbps i Liberator V1000 sa protokom do 1Gbps. Opseg 60GHz je u većini zemalja ili nelicenciran ili je u režimu lite licensing i pogodan je za rad u gustom rasporedu linkova zbog absorpcije kiseonika na ovim učestanostima koja obezbeđuje nesmetan rad linkova. Pomenuti proizvodi su malih dimenzija 18x18cm i jednostavni su za montažu i implementaciju. Pored toga u ponudi su i linkovi u opsegu od 70/80 GHz sa full duplex protokom od 1Gbps i dometom od nekoliko kilometara.

Najbrži i najekonomičniji način za obezbeđivanje širokopojasnog pristupa internetu i naprednih servisa jeste korišćenjem bežičnih širokopojasnih sitema baziranih na Wi-Fi, HSPA, LTE, WiMAX. TeleGroup krajnjim korisnicima pored usluga projektovanja, implementacije i održavanja sistema za širokopojasni bežični pristup nudi i najsavremeniju opremu svetskih proizvođača kao što su Motorola, Cambium Networks i Alvarion.

Izdvajamo sledeća Motorola rešenja

MOTOMESH je dokazana tehnologija koja obezbeđuje fiksni i mobilni širokopojasni bežični pristup. MOTOMESH mreža se može izgraditi kao single i kao dual radio i radi u nelicenciranim opsezima oko 2.4, 5.4 i 5.8 GHz u standardu 802.11b/g. Servisi koje obezbeđuje su: širokopojasni pristup internetu, video nadzor, prenos govora i video sadržaja. MOTOMESH koriste servis provajderi, poslovni korisnici i vladine institucije.

  Izdvajamo sledeća Cambium Networks rešenja

  Canopy PMP 100 je ekonomično rešenje koje kombinuje Access Point i Subscriber module za širokopojasni bežični pristup. Ovo rešenje namenjeno je rezidencijalnim i biznis korisnicima i omogućava pristup internetu, VoIP servise, video streaming i slično. Glavne karakteristike su: malo kašnjenje 5 -7 msec, protok do 14Mbps i mogućnost rada u opsezima od 900MHz do 5GHz.


   Cambium PMP 320 je rešenje za širokopojasni bežični pristup u WiMAX 802.16e standardu. Pogodno je za servis provajdere i poslovne korisnike koji žele da obezbede pouzdan servis prenosa podataka, glasa i video sadržaja. Oprema radi u opsezima 3.6GHz i 3.5GHz.

   Canopy PMP 400 je rešenje kojim se obezbeđuje širokopojasni bežični pristup u spektru oko 4.9GHz. Preporučuje se lokalnim samoupravama i vladinim institucijama koje žele da obezbede pouzdan i kvalitetan širokopojasni pristup protoka do 20Mbps. Upotreba OFDMA tehnologije obezbeđuje povezanost i u uslovima gde ne postoji direktna optička vidljivost između Access Pointa i Subscriber Modula. Ovo rešenje podržava servise kao što su zamena iznajmljenih linija, video nadzor, kontrola i upravljanje saobraćaja, alarmni sistemi…

   Canopy PMP 430 je rešenje kojim se obezbeđuje širokopojasni bežični pristup korišćenjem nelicenciranog spektra u opsegu oko 5GHz. Koristi OFDMA tehnologiju i omogućava pouzdan prenos podataka, glasa ili video sadržaja na brzinama do 40Mbps čak i u uslovima bez direktne optičke vidljivosti između Access Pointa i Subscriber modula na udaljenostima do 48 km. Odlikuje se malim kašnjenjem od svega 3.5ms što ga čini idealnim za servise glasovne i video komunikacije.

   Canopy PMP 450 je rešenje kojim se obezbeđuje širokopojasni bežični pristup sa protocima do 90Mbps. Interoperabilan je sa opremom iz serije 100 i 430 tako da se dodavanjem PMP 450 Access Pointa i Subscriber modula u postojeću mrežu, može proširiti kapacitet i povećati protok rezidencijalnim i biznis korisnicima.

   Najnovije rešenje kompanije Cambium Networks ePMP, predstavlja standard u bežičnom širokopojasnom pristupu. Poseduje visoke performanse, integrisane PTP i PMP tehnologije.

   ePMP1000

   Rešenje namenjeno je servis provajderima i kompanijama koje imaju potrebu za pouzdanom, visoko kvalitetnom širokopojasnom konekcijom koja se može brzo rasporediti i proširiti. Novo ePMP rešenje obezbeđuje stabilnu pokrivenost za širok spektar usluga i poboljšava postojeću infrastrukturu.

   ePMP 1000

   ePMP1000 podržava impresivne protoke 200+ Mb/s za najzahtevnije usluge kao što su VoIP, video i prenos podataka do krajnjih korisnika koji posluju u različitim tržišnim vertikalama. Optimizovan je za spoljašnju upotrebu, gde su moguća povezivanja i do 21 km, a koristi se frekventni spektar od 5 GHz.

   Tržišne vertikale gde se ePMP primenjuje

   • Bežični servis provajderi
   • Povezivanje u ruralnim sredinama
   • Povezivanje opština
   • Daljinsko povezivanje kancelarija
   • Primarna ili redundantna povezivanja
   • Preduzeća
   • Spojne mreže za video nadzor
   • Posmatranje uređaja/lokacija
   • LAN ekstenzija
   • Zamena iznajmljenih linija
   • Cambium Networks
   • Arris
   • polycom
   • motorola
   • cisco
   • Mitel
   • microsoft
   • ibm
   • check point
   • Blue Coat
   • nice
   • Noja Power
   • r and m