SERVERSKI SISTEMI I VIRTUELIZACIJA

SERVERSKI SISTEMI I VIRTUELIZACIJA

OPTIMIZACIJA IT RESURSA

Virtualizacija kao tehnologija je postala trend u svetu bez koga se ne može zamisliti rad Data centara modernih kompanija. Iako je kao tehnologija virtuelizacija dosta dugo prisutna, tek razvojem podrške za virtuelizaciju na x86 platformi postala je široko zastupljena kako u velikim preduzećima tako i kod manjih korisnika. TeleGroup svojim korisnicima već  više godina sa uspehom nudi kompletna rešenja za virtuelizaciju.

Usluge

 • Isporuka i instalacija hardverskih komponenti sistema
 • Instalacija virtuelizacionog softvera
 • Migracija korisničkih aplikacija na virtuelizovano okruženje
 • Nadgledanje rada sistema
 • Implementacija 


Security rešenja u virtuelnom okruženjuU skladu sa zahtevima korisnika TeleGroup kreira prilagođena rešenja bazirana na proizvodima renomiranih svetskih kompanija.

TeleGroup po sistemu ključ u ruke implementira rešenja za virtuelizaciju i infrastrukturu kao što su VCE Vblock i IBM Pureflex familije proizvoda. Reč je potpuno integrisanim sistemima koji su dizajnirani u skladu sa višegodišnjim iskustvima proizvođača i garantovano obezbeđuju najviše moguće performanse pri čemu je vreme implementacije svedeno na minimum.

TeleGroup rešenja za virtuelizaciju

Virtuelizacija servera

Wmware virtualisation software

Ujedno i najzastupljeniji tip virtuelizacije u svetu i kod nas, koji je praktično zastupljen u svim data centrima. Sa porastom zahtevnosti IT servisa i sve većim brojem servera u data centrima, virtuelizacija se nametnula kao rešenje za smanjenje operativnih i kapitalnih troškova. Ova tehnologija praktično omogućava rad više „virtuelnih“ servera na jednom fizičkom serveru i na taj način se sistem optimizuje, smanjuju se ulaganja u hardver, prostor i električnu energiju i povećava se bezbednost i pouzdanost celog sistema.

Virtuelizacija storidža

 

Sve zahtevniji IT servisi prouzrokovali su i vrtoglavi rast količine podataka koje je potrebno sačuvati, što je uslovilo potrebu za  konstatnim proširenjima sistema za skladištenje, čuvanje i arhiviranje podataka u data centrima. Samim tim storidž sistemi postaju sve kompleksniji i upravljanje sve teže. Kao rešenje za ove probleme TeleGroup nudi virtuelizaciju storage sistema. Virtuelizacija storidž sistema je u principu dodavanje aplikativnog sloja između servera i storidža, tako da se svi storidž resursi u data centru „vide“ kao jedan konsolidovani virtuelni storidž. Na taj način se olakšava rezervacija resursa, smanjuje ukupna količina potrebnih resursa na storage sistemima, povećava bezbednost i omogućava dodavanje novih i gašenje starih fizičkih storage sistema bez prekida servisa.

Virtuelizacija desktopa

 

Virtuelizacija desktopa podrazumeva prebacivanje desktop okruženja u data centar. Korisnik umesto personalnog računara koristi najčešće tanki klijent koji iz data centra preuzima celokupno desktop okruženje korisnika prilikom inicijalizacije sistema. Celokupno procesiranje se dešava u data centru gde se i smeštaju i svi podaci. Tanki klijent se koristi da prikaže rezultate i sliku na monitoru. Rešenje olakšava administraciju, produžava radni vek radne stanice, smanjuje ukupne troškove, povećava sigurnost podataka i ubrzava rad aplikacija.

Virutelizacija aplikacija


 

Virtuelizacija aplikacija podrazumeva centralizaciju svih aplikacija na servere u data centru. Na serverima se izvršavaju aplikacije koje bi se inače nalazile na radnim stanicama, a korisniku se isporučuje samo slika zahtevane aplikacije. Na taj način se održava samo jedna instanca aplikacije u celom sistemu i drastično smanjuje vreme potrebno za instalaciju nove aplikacije ili nadogradnju postojeće. Na korisničkoj strani se ostvaruje značajna ušteda u obnavljanju hardvera jer se više aplikacije ne izvršavaju na njemu. Pouzdanost svih podataka je na mnogo višem nivou, jer više ne postoje lokalno dostupni podaci već se sve nalazi u data centru. Raspoloživost aplikacija je 99,99% i one na ovaj način postaju dostupne svuda i u svakom trenutku.

Uvođenjem rešenja za virtuelizaciju korisnici ostvajuju višestruke prednosti

 • Povećanje stepena iskorišćenja serverske infrastrukture sa 5-15% na do 80%
 • Vreme potebno za instalaciju novog servera se skraćuje za 70%
 • Upravljanje svim virtuelnim serverima se obavlja sa istog mesta
 • Smanjuju se kapitalni troškovi nabavke hardvera za 50%
 • Smanjuju se operativni troškovi za električnu energiju za 80%
 • Omogućava se istovremeni rad nekoliko verzija istog operativnog sistema ili potpuno različitih operativnih sistema
 • Rešava se problem migracija tradicionalnih aplikacija sa starog na novi hardver budući da vidi samo virtuelizovane interfejse koji ne zavise od hardvera na kojem se nalaze
 • Olakšava se povećanje performansi svakog od virtuelnih servera jednostavnim dodavanjem hardverskih resursa u virtuelno okruženje 
 • Povećava se pouzdanost infrastrukture na najviši mogući nivo, jer otkaz hardvera ne dovodi do prekida rada virtuelnih mašina koje koriste te resurse.
 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m