Rešenja za multimedijalne servise

Rešenja za multimedijalne servise

SAVREMENA REŠENJA ZA TRIPLE PLAY I QUADRUPLE PLAY SERVISE

Telekom operateri i servis provajderi se suočavaju sa sve većim zahtevima tržišta za obezbeđivanjem bogatih multimedijalnih sadržaja na korisničkim uređajima u realnom vremenu. Ovi zahtevi podrazumevaju isporuku HD video i audio sadržaja na različitim uređajima bilo da je u pitanju televizor, PC računar, laptop, tablet ili smart telefon. TeleGroup, kroz partnerstvo sa kompanijama Arris, NanguTV, TriplePlay, Allegro i Vector, video servis provajderima nudi kompletna rešenja koja im omogućavaju da svojim krajnjim korisnicima pruže savršeno multimedijalno iskustvo.

 

 

 

PORTFOLIO REŠENJA

 • Širokopojasni pristup
  • EDGE QAM modulatori
  • CMTS kablovski modemi
  • Objedinjeni servisi
  • Headend optička platforma
  • Optički čvorovi
  • Optički prijemnici
  • Pojačavači
 • Obrada video signala
  • Enkoderi
  • Transkoderi
  • AVP
  • Platforma za video procesiranje
  • Video i audio procesiranje
 • Softveri
  • Bezbednost digitalnog video sadržaja
  • Upravljanje Multi Screen servisima
  • Digital Signage, IPTV i VoD rešenja
  • Interaktivni TV servisi
 • Prenos video sadržaja
  • Set Top Box uređaji za IPTV
  • Set Top Box uređaji za kablovske operatere
  • Set Top Box uređaji za zemaljsku televiziju
  • Bežični ruter za video servise preko Wi-Fi mreže

 

Kompanija TeleGroup u saradnji sa proizvođačem Arris, globalnim liderom u segmentu kablovskih mrežnih rešenja za širokopojasni pristup, nudi kompletna rešenja namenjena kablovskim operaterima.

EDGE QAM MODULATORI

Arris APEX1000Arris APEX1000 je EDGE QAM modulator nove generacije koji se može koristiti praktično za sve servise digitalne glavne stanice. Reč je o fleksibilnom rešenju visoke pouzdanosti i performansi. U okviru 1RU kućišta može se smestiti do tri QAM modula sa po dva RF porta koja podržavaju do 8 QAM kanala. Svaki od 48 QAM kanala može se koristiti za servise kao što su video na zahtev (VoD), komutirani digitalni video, distribuciju video kanala ili EURO DOCSIS brzi prenos podataka. Preuzmite detaljnu dokumentacijuArris APEX1500Arris APEX1500 je EDGE QAM modulator pogodan za narrowcast aplikacije kao što je video na zahtev (VoD). APEX1500 je ekonomično rešenje smešteno u 2RU jedinicu, modularnog je tipa i može da podrži do 96 QAM kanala. Omogućena je podrška za enkripciju svake VoD sesije zasebno, tako da nije potrebna posebna jedinica za enkripciju u glavnoj stanici. Preuzmite detaljnu dokumentaciju
Arris APEX3000Arris APEX3000 je univerzalni EDGE QAM modulator sa najsavremenijom tehnologijom koja obezbeđuje RF performanse, modularnost, redundantnost u 4RU jedinici. Idealan za narrowcast aplikacije. Sa APEX3000 mogu se dobiti 32RF porta sa 48 kanala po portu, odnosno ukupno 1536 kanala. Ukoliko operateru trenutno nije potreban veliki broj QAM kanala ovaj uređaj se može isporučiti sa 16 kanala po portu, a naknadno se može nadograđivati do punog kapaciteta. Preuzmite detaljnu dokumentaciju


CMTS kablovski modemi 

Arris CMTS (Cable Modem Termination System)Arris CMTS (Cable Modem Termination System) familija proizvoda, C4 CMTS i C4c CMTS, povećava prihod od jedne šasije sa najvećom gustinom po jedinici reka u cilju isporučivanja više usluga na većim brzinama. Inovativan dizajn smanjuje prekide i vreme potrebno za servisiranje. Namenjena kablovskim operaterima širokopojasnih multimedijalnih servisa, omogućava brz i pouzdan servis kao i rast u budućnosti. Omogućava širokopojasne multimedijalne servise kao što su Internet, VoIP, VPN, IP video. Preuzmite detaljnu dokumentacijuObjedinjeni servisi 

Arris E6000Arris E6000 je revolucionarna nova platforma kreirana da podrži objedinjene servise na širokopojasnim mrežama. Kompletno je redundantna i podržava zamenu elemenata u toku rada. Poseduje visoku gustinu u smislu kanala ili grupe usluga po jedinici rek prostora i omogućava povećavanje prihoda po šasiji za više usluga na većim brzinama uz smanjenje troškova po kanalu. Omogućava kablovskim operaterima brzo i lako uvođenje kao i proširenje širokopojasnih multimedijalnih servisa kao što su Internet, VoIP, VPN, IP video. Preuzmite dokumentaciju
Headend optička platform

Arris CHP Max HeadendArris CHP Max Headend optička platforma idealna je za kablovske operatere koji su u potrazi za novim prihodom po pretplatniku i koji žele da povećaju prosečni prihod po jedinici, bez većih ulaganja uz istovremeno smanjenje kompleksnosti sistema. CHP Max Headend optička platforma podržava HFC, RFoG i EPON arhitekturu za rezidencijalne korisnike, poslovne usluge, metro E raspoređivanja i aplikacije preko dugačkih linkova. Omogućava provajderima da ubrzaju primenu naprednih usluga kao što su VoD, brz internet za prenos podataka i telefonija.
CHP Max5000CHP Max5000 je konvergentna platforma visoke gustine koja kombinuje headend, hub i digitalni prenos na jednom skalabilnom sistemu koji omogućava servis provajderima da ubrzaju primenu naprednih usluga kao što su VoD, brz internet za prenos podataka i telefonija. Preuzmite dokumentaciju

Optički čvorovi

Kompanija TeleGroup u saradnji sa kompanijom Vector, svetskim liderom u oblasti HFC mreža, pruža kompletna rešenja koja smanjuju kapitalna ulaganja i operativne troškove. Ova rešenja unapređuju kvalitet i funkcionalnosti postojeće infrastrukture kablovskih operatera. Preuzmite dokumentaciju: Vector Boostral 6710, Vector Boostral 6610, Vector Boostral 651,  Vector Beta Pro 60G

Boostral 6710Boostral 6610Boostral 651
Boostral 6710 Boostral 6610  Boostral 651Optički prijemnici

Optički prijemnici kompanije Vector su dizajnirani za FTTx video prijem na optičkim sistemima prenosa. Male vrednosti šuma im omogućavaju da rade na malim optičkim snagama što smanjuje troškove priključenja. Preuzmite dokumentaciju:  Vector Lambda Pro 71/72,  Vector Lambda Pro 70, Vector Opti 50.

 Lambda Pro 71/72Lambda Pro 71   Opti 50
Lambda Pro 71/72 Lambda Pro 71  Opti 50

Pojačavači

Pojačavači u HFC mrežama su neophodni zbog izobličavanja i slabljenja signala. Sa modernim distribucionim Vector Hargon 2710, Vector Hargon 2730, Vector Hargon 2610, Vector Hargon 2630, Vector Hargon 261, Vector Hargon 251, Vector Beta Pro 20/21, završnim Vector Hargon 2410 i trunk Vector Gamma Pro 40 pojačavačima ispuniće se svi vaši zahtevi.

 Hargon 2730 Hargon 2630 Beta Pro 20/21 Hargon 251
Hargon 2730 Hargon 2630 Beta Pro 20/21 Hargon 251

Enkoderi

Arris SE 7000Arris SE-7000 je enkoder koji podržava enkodovanje i transkodovanje SD i HD kanala. Podržava HEVC, AVC and MPEG2 formate enkodovanja i transkodovanja čak do 1080P za satelite i IPTV aplikacije gde je širina opsega vrlo precizna. Takođe podržava sve opcije sadržane u seriji enkodera SE-6000.

Arris SE-6400/6600Arris SE-6400/6600 su enkoderi koji podržavaju enkodovanje i transkodovanje SD i HD kanala za satelite, kablovske i IPTV aplikacije. Podržava MPEG4 SD i HD enkodovanje i transkodovanje, a dizajniran je da podrži rezolucije od 1080P na 50 i 60Hz. Ova serija podržava perceptualno video procesiranje PVP čime se omogućava visok stepen kompresije uz očuvanje izuzetnog kvaliteta video signala. Preuzmite dokumentaciju

Arris SE6300/6500Arris SE6300/6500 su enkoderi visokih performansi koji podržavaju enkodovanje i transkodovanje video i audio sadržaja i daju izlaz u MPEG4 standardu u SD rezoluciji. Pogodni su za enkodovanje i transkodovanje signala za satelitske, kablovske i IPTV sisteme. Postoji mogućnost softverskog proširenja i obrade video signala u HD rezoluciji. Ova serija podržava perceptualno video procesiranje PVP, čime se omogućava visok stepen kompresije uz očuvanje izuzetnog kvaliteta video signala. Preuzmite dokumentaciju

Transkoderi

Arris GT3-Multiple Bitrate (MBR) Transcoder za MultiscreenArris GT3-Multiple Bitrate (MBR) Transcoder za Multiscreen omogućava korisnicima vrlo brzu 3 gigapixel video obradu, uz postizanje videa najvišeg kvaliteta i novog iskustva za kablovske operatere. Smanjuje operativne troškove i omogućava najbolju upotrebu limitiranog opsega pristupnih mreža. Predstavlja konfiguraciju velike gustine koja podržava do 24 ulaza. Podržava sve SD i HD video ulaze i izlaze na TV uređajima, tabletima i smart telefonima.

AVP – obrada video signala 

Arris AVP 100 (Adaptive Video Packager)Arris AVP 100 (Adaptive Video Packager) omogućava video servis provajderima da obezbede vrhunski multi-screen doživljaj, kreiranje play lista i enkripciju za video dostavu u bilo kom trenutku sa bilo kog mesta. Prihvata video uživo ili video na zahtev (VoD) u bilo kojoj kombinaciji MPEG-2. Video se pakuje i kodira na originalni server odakle se prosleđuje na tablete, PC računare, IP Set Top Box uređaje i pametne telefone. Pruža redudantnost u prosleđivanju sadržaja. Sadrži funkcionalan grafički korisnički interfejs za opterećenje sistema, alarme, praćenje događaja kao i konfiguraciju i upravljanje live streaming-a. Preuzmite dokumentaciju


Arris CAP-1000 (Cherry-Picker Application Platform)Arris CAP-1000 (Cherry-Picker Application Platform) je popularno CherryPicker® rešenje za procesiranje digitalnog video strima. Bazirano je na IP protokolu i omogućava obradu video strima ukupnog protoka do 2Gbps. Pogodno je za procesiranje SD i HD video sadržaja uz mogućnost ubacivanja lokalnog video sadržaja, uobličavanje protoka, statističko remultipleksiranje, insertovanje reklama i obiluje drugim naprednim funkcionalnostima. Preuzmite dokumentaciju

Platforma za video procesiranje

Tantrax Tantrax je IP orijentisana Headend modularna platforma za prijem i distribuciju digitalne televizije. Zahvaljujući svojim ogromnim mogućnostima i funkcionalnošću idealna je za Internet Servis Provajdere, HFC operatere kao i televizijske produkcije. Tantrax je univerzalno rešenje sa standardnom šasijom za montažu u rekove i visinom od 1RU sa 6 slotova za insertovanje modula, koji mogu da se postave u bilo kojoj kombinaciji. Podržava sve tipove ulaza IP, ASI, QAM, SAT, COFDM, SDI i sve tipove izlaza IP, QAM, ASI, COFDM. Takođe podržava module za kodiranje, dekodiranje, skremblovanje, deskremblovanje i transkodiranje. Preuzmite dokumentaciju


RotonRoton je EdgePal modulator koji sadrži više funkcija i time ga čini univerzalnim rešenjem. U eri digitalne televizije tehnologija se menja. Novi TV prijemnici imaju mogućnost da primaju DVB-T signale i u tom slučaju operateri su u mogućnosti da pruže uslugu na jednostavan i isplativ način bez kupovine STB uređaja. Takođe u isto vreme je potrebno distribuirati analogni signal. Roton omogućava distribuciju analognog signala kao i vrlo laku migraciju ka digitalnoj TV koristeći COFDM. Svojom univerzalnom primenom zadovoljava sve potrebe kablovskih operatera, hotela, bolnica i sličnih korisnika. Preuzmite dokumentaciju

Video I audio procesiranje

Kompanija TeleGroup u saradnji sa proizvođačem Allegro, liderom u oblasti obrade digitalnog audio i video sadržaja, može ponuditi rešenja zasnovana na H.264/AVC & HEVC standradima.
DVT (Discover Video Live Transcoder) proizvodi za H.264 i HEVC (High Efficiency Video Coding) enkodovanje.

 • Multiscreen transkoder H.264 sa najvećom gustinom: AL2400
 • Live HEVC multiscreen enkoder: AL1200, AL2200
 • HEVC enkoder za 4K VOD: AL3200
 • Pakovanje video sadržaja za OTT TV: ALFragmenter
 • Više ekranski prikaz: ALMosaic
 • Transkoder: Genova File Transcoder

Korisnici ovih proizvoda su:

 • Satelitski, kablovski i Telco operateri

Allegro DVT AL2400 transkoder Allegro DVT AL2400 transkoder visoke gustine ima MPEG-2 i H.264 ulaze i isporučuje paralelno audio/video sadržaj u svim formatima, prilagođen za emitovanje u  IPTV, PiP i Multiscreen/Over-The-Top TV okruženjima.

Podržani formati se mogu isporučiti na različite uređaje kao što su mobilni telefoni, tableti, Set-Top-Box uređaji i računari.

AL2400 uključuje podršku za MPEG-DASH, Apple HLS, MS Live Smooth Streaming, Adobe Flash RTMP, Adobe HTTP Dynamic Streaming, 3GPP / Edge Mobile TV, IPTV i Picture-in-Picture. Enkodovani adaptivni striming omogućava gledaocima da dožive video najboljeg kvaliteta koji mreža dozvoljava.

Preuzmite dokumentaciju

Allegro DVT AL2000 Allegro DVT AL2000 live multiscreen enkoder je uređaj identičnih karakteristika kao i Allegro DVT AL2400 transkoder visoke gustine. Razlika je samo u tipu ulaza – kod DVT AL2000 ulazi su MPEG-TS/IP ili HD-SDI signali.

Preuzmite dokumentaciju

Allegro AL3200Allegro AL3200 je AVC/HEVC offline enkoder koji konvertuje biblioteke sadržaja velikih razmera i trenutno ih čuva u H.264 / MPEG-2 formatu, i predstojećem HEVC formatu. Obezbeđuje redukciju u prostoru za arhiviranje i pri prenosu sadržaja gledaocima. AL3200 može da radi kao standardan transkoder I takođe kao centralni uređaj kako bi povećao  brzinu obrade sadržaja.

Takođe, AL3200 enkoder moguće je povezati u  Allegro DVT “cluster”.

Preuzmite dokumentaciju

Allegro ALOriginAllegro ALOrigin je platforma za isporuku sadržaja u više formata za gledanje uživo kao I VOD multiscreen / OTT TV, napravljena za:

  • Kreiranje sadržaja (Catch-up, nPVR, VOD kreiranje sadržaja za multiscreen / OTT TV). Kreiranje sadržaja iz programa koji se emituje uživo može se programirati I dodeliti različitim ALOrigin  čvorovima. Sadržaj može da potiče iz programa koji se emituje uživo ili sa storage-a.
 • Zahvaljujući multiscreen/OTT infrastrukturi za isporuku ALOrigin može se koristiti za pravljenje HTTP sadržaja, pomeranje vremenkih intervala ili krajnjeg pakovanja. Unosi sadržaj programa koji se gleda uživo ili VOD sa enkodera I isporučuje ga u više različitih formata da bi omogućio prilagođeni striming I preuzimanje sadržaja na svim uređajima preko interneta ili operatorske mreže.

Preuzmite dokumentaciju

Allegro DVT ALMosaic mozaik generator u realnom vremenu je ulazno/izlazna audio/video jedinica za generisanje korisnički prilagodljivih mozaik stranica. Može se koristiti za pretragu kanala u živom EPG (Electronic Program Guide) ili za monitorisanje aplikacija.

Allegro DVT ALMosaic

Unosi do 20 MPEG-2 ili H.264 simulatnih kanala koji se prikazuju uživo ili video fajlove po IP protokolu I prikazuje ih u vidu mnogo mozaičkih delova (sličica) sklopljenih u jedan video izlazni signal. Pozicija I veličina 20 mozaičkih delova (sličica) se može podesiti nezavisno na odgovarajućoj pozadini koju korisnik kreira I sene se mogu ili ručno ili automatski ažurirati. Kompozitne scene se isporučuju u SPTS/UDP/IP ili OTT TV formatu, u HD ili SD rezoluciji. ALMosaic prikazuje 2.0 i 5.1 dinamičke audio bar grafove, podržava veliki broj ulaznih strimova I prikaz SNMP alarma za audio tišinu, audio pikove, zamrzavanje slike, crna slika, I sl.

Jedinica se montira u standardni 19” rek I zauzima 1RU. Lako se administrira preko  SNMP/WebServices/WebGUI i podržava redudantnost N+P.

Preuzmite dokumentaciju

Pogledajte takođe i izgled mozaik generator u realnom okruženju

Genova File EnkoderGenova File Enkoder je softverski paket za enkodovanje postojećih VOD sadržaja u H.264/AVC ili H.265/HEVC. Modularna arhitektura čini ga pogodnim za enkodiranje na zasebnom serveru ili privatnom Cloud-u. Može se daljinski upravljati i monitorisati i lako se integriše sa postojećim sadržajima.

Preuzmite dokumentaciju

 

Bezbednost digitalnog video sadržaja

Bezbednost digitalnog video sadržajaKroz partnerstvo sa vodećom kompanijom u oblasti video bezbednosti Verimatrix, TeleGroup obezbeđuje multi –network, multi - screen digitalne TV servise za kablovske, satelitske, zemaljske, IPTV i OTT operatere kako bi na isplativ način povećali sigurnost sadržaja koji distribuiraju i omogućili nove poslovne modele.


Sigurnosna rešenja

Kompanija Verimatrix nudi fleksibilna rešenja tehničke zaštite kako bi odgovorila potrebama savremenog poslovanja i pretnjama koje bi mogle ugroziti profit. Verimatrix 3D strategija bezbednosti bavi se ključnim tehnološkim pitanjima sa kojima se operateri suočavaju. Govorimo o tri dimenzije sigurnosti:
• Dimenzija mreže – Najbolja enkripcija i organizovanje upravljanja multinetwork pravima za sve mreže u upotrebi, uključujući i emitovanje satelitskih, kablovskih i zemaljskih, IPTV i hibridnih, video-on-demand (VOD), mobilnih, internet TV i OTT usluga.
• Dimenzije uređaja - Tehnološki pristup uključuje krajnji uređaj, dostupan za preuzimanje Verimatrix ViewRight ONE™ za set top boksove (STB), PC i Mac računare, kao i ostale korisnike elektronskih uređaja, uključujući iOS i Android uređaje koji koriste HTTP adaptivni nivo striminga.

• Dimenzija pretnji - Pošto nisu sve pretnje za digitalnu TV bezbednost slične, VCAS (Video Content Authority System – upravljanje video sadržajem) nudi slojeviti skup alata i tehnika za omogućavanje fleksibilnog sistema zaštite profila. Funkcije kao što su otisak prsta, vodeni žigovi i pomoć za detekciju kloniranja, pomažu operaterima da lociraju potencijalni gubitak prihoda zbog krađe servisa, dok brza obnovljivost obezbeđuje brzu upotrebu kontra mera. 

Verimatrix pomaže operaterima da ove izazove pretvore u mogućnosti za razvoj na sledeći način:

 • Boljom prepoznatljivošću brenda operatora i negovanjem odnosa sa pretplatnicima
 • Ukazivanjem na konkurentski uticaj i mogućnosti internet TV-a/OTT-a i prikaza videa na mobilnim uređajima
 • Pružanjem personalizovanih izbora i praćenjem sadržaja preko većeg broja uređaja
 • Omogućavanjem isporuke sadržaja i slanjem odgovarajućeg reklamnog materijala na svim mrežama i geografskim područjima 
 • Pružanjem lojalnosti pretplatnicima, poboljšanjem ARPU-a (prosečni prihod po korisniku) i novim izvorima prihoda putem usluga samoupravljanja, inovativnih online aplikacija , ciljanog oglašavanja , itd.VCAS System Architecture


VCAS sistem je specifično rešenje izgrađeno na zajedničkoj platformi sa modularnim dodacima po segmentu. Ovo rešenje implementira bezbednosnu autorizaciju na više mreža i uređaja, podržavajući različite video i Digital Rights Management (DRM – digitalno upravljanje pravima) formate, uz istovremeno pružanje organizovanog upravljanja pravima.

VCAS System Architecture

Ključna VCAS vrednost je dodatak za zajedničko sticanje prava i upravljanje interfejsom, koji pruža jedinstvenu tačku integracije sa sistemima poslovnog menadžmenta. Jedinstveno je to što dok svaki DRM može podržati koncept domena multi - uređaja, VCAS omogućava unakrsno DRM upravljanje domenima. Konkretno, kada sadržaj pripada domenu pretplatnika (za razliku od uređaja), to je automatski dostupno svim uređajima domena, bilo da je reč o IPTV, DVB, Hybrid, HLS, MPEG - DASH, Marlin ili PlayReady DRM klijentima.


VCAS rešenja

Bezbednosno VCAS rešenje zaštite prihoda podržava digitalne TV operatere u brojnim segmentima tržišta.
Operateri mogu da biraju iz širokog spektra preintegrisanih komponenata, kao što su posrednički (Middleware) softveri i sistemi za upravljanje pretplatnicima (SMS), VOD i rešenja za upravljanje serverima, stotine modela risivera, uključujući i DVB, IPTV i hibridni set-top box, Windows i Mac OS računarske platforme, iOS i Android pametne telefone, tablete, pametne televizore i igračke konzole.


VCAS za IPTV & IP-Hybrid

VCAS za IPTV je vodeći tržišni lider u oblasti digitalnih TV bezbednosnih rešenja za usluge plaćanja putem televizije koje se realizuje preko IP mreže. VCAS za IPTV u potpunosti iskorišćava snagu i eleganciju moderne dvosmerne IP infrastrukture kako bi se obezbedio superioran nivo sigurnosti multi-screen sadržaja i osiguranje prihoda za IP i hibridne STB uređaje, računare i druge uređaje klijenata.


VCAS za DVB

VCAS za DVB omogućava digitalnim TV operaterima da sprovedu dokazanu Digital Video Broadcast (DVB) tehnologiju za emitovanje (u jednom pravcu) na mrežama, podržavajući više mrežnih topologija iz jednog headend-a.


VCAS za Internet TV

VCAS za Internet TV pruža kompletno digitalno TV bezbednosno rešenje za OTT usluge preko mreža implementirajući HTTP Live Streaming protokol (HLS). Protokol optimizuje kvalitet videa za svaki propusni opseg i rezoluciju ekrana. VCAS za Internet TV obezbeđuje OTT usluge na više ekrana i preko više mreža, uključujući i uživo emitovanje i video - on -demand.

Kao trend za podešavanje IPTV sadržaja i sigurnosno dostavljanje prihoda korisniku, Verimatrix je primenio svoje veliko iskustvo u zaštiti usluga koje se pružaju preko IP mreža. VCAS za Internet TV obuhvata usvojena poboljšanja za osnovni HLS protokol, što ga čini pogodnim za isporuku OTT TV sadržaja. Takođe, Verimatrix unapređuje osnovni bezbednosni HLS model mogućnostima kao što su provera identiteta uređaja i stream by stream ostvarivanje prava upravljanja. VCAS posebno osigurava da se ključevi za dešifrovanje čuvaju na bezbednom mestu, dostupnom samo ovlašćenim klijentima.


MultiRights – Multi-DRM rešenja

Verimatrix MultiRights je komponenta unutar VCAS-a koja omogućava sertifikovanje uređaja sa embedded softverom, non- Verimatrix DRM klijentom u okviru VCAS jedinstvene sigurnosne platforme sa uređajima koji već uključuju Verimatrix VievRight® klijente. Cilj nije "DRM unifikacija", već je cilj unifikacija prava korisnika za omogućavanjem transparentnog i besprekornog pristupa sadržaju krajnjim korisnicima.

MultiRights okvir omogućava uključivanje jedne trećine DRM šeme i klijentskih uređaja pod VCAS platformu za kompletno upravljanje bezbednosti (end-to-end). MultiRights pruža server-side podršku za sigurnu distribuciju sadržaja na STB uređaje, računare, kao i ostale sertifikovane i mobilne uređaje, kada su opremljeni sa media player-om i DRM klijentom.


StreamMark i VideoMark Forensic Watermarking

Verimatrix je u proteklih deset godina ulagao u istraživanje i razvoj vodenih žigova i priznat je u praktičnoj primeni i komercijalizaciji forenzičkih rešenja. Tehnika zaštite vodenim žigom i ostale srodne tehnike su važne komponente slojevite zaštite sadržaja i strategije za očuvanje bezbednosti prihoda. Nakon inicijalnog ubacivanja vodenog žiga na video izlaz STB uređaja i računara sa VideoMark™, Verimatrix je predstavio još jedan inovativni alat za očuvanje prihoda - StreamMark®, za isporuku usluge ka jednom ili više uređaja. Zajedničko za oba rešenja je naglasak na nevidljivom rešenju za ubacivanje podataka o kupovinama video sadržaja, tako da ne utiču na iskustvo potrošača, dok istovremeno podržava pun spektar mogućnosti koje vlasnici sadržaja zahtevaju, uključujući legalnu zaštitu identifikacije.

Verimatrix je jedina kompanija koja nudi potpuno integrisani uslovni pristup i video watermarking rešenja za kontrolisanu i nekontrolisanu mrežu.

Upravljanje Multi Screen servisima

TeleGroup u saradnji sa proizvođačem Arris, globalnim liderom u segmentu IPTV tehnologija, nudi kompletna IPTV rešenja i sisteme za upravljanje multiscreen servisima namenjena telekom operaterima, kablovskim i drugim video servis provajderima.

Arris MediosArris Medios je multi-screen menadžment softver koji omogućava video servis provajderima da pruže usluge sledeće generacije, kada je reč o isporuci video sadržaja. Omogućava kvalitetnije upravljanje sredstvima, dokumentima, zaradom, osiguranjem i ličnim iskustvima, što video servis provajdere dovodi u idealnu poziciju da odrede „šta je sledeće“ u eri interneta i TV. Poseduje napredne softverske module za isporuku sadržaja i upravljanje uslugama, zatim maksimalnu fleksibilnost, laku integraciju i brz razvoj novih usluga. Preuzmite dokumentaciju


Arris DreamGallery™

Arris DreamGallery™ je softverska aplikacija koja omogućava personalizovanje iskustava pretplatnika podržavajući sve najpopularnije video uređaje. DreamGallery koristi HTML5 tehnologiju u Cloud okruženju, pružajući konzistentan izgled TV vodiča i drugih video sadržaja sa intuitivnim grafičkim korisničkim interfejsom (GUI) i to sve sa centralizovanog servera koji se takođe nalazi u Cloud okruženju.

Primena DreamGallery softverske aplikacije drastično smanjuje vreme video servis provajderima za plasiranje novih servisa uz mogućnosti oglašavanja i kastomizacije okruženja. Takođe sa portal generatorom omogućeno je priključenje novih aplikacija, i razvojnih softverskih alata u HTML5, čime se na vrlo jednostavan način mogu razviti nove klijentske aplikacije za STB i TV uređaje. Ovo omogućava nove funkcionalnosti za pretplanike, pa samim tim video servis provajderi imaju veće šanse za povećanje ukupnih prihoda i kreiranje konkurentske prednosti.


Arris SecureMedia®Arris SecureMedia®
je tehnologija zaštite niza digitalnih sadržaja, od emitovanja televizije i VoD do igrica i muzike preko raznih tipova mreža (xDSL, FTTx, kablovskih i satelitskih). SecureMedia je dizajniran kako bi pružio najviši nivo sigurnosti sadržaja uz efikasne i niske troškove rada. Sa dugoročnim i nadogradivim dizajnom omogućava narednim generacijama korisnika pouzdan pregled sadržaja bilo kada i bilo gde. Omogućena je integracija sa Arris Medios+ softverom što omogućava provajderima da brzo i lako razviju svoju ponudu i personalizuju iskustva potrošača na više ekrana i mreža.


ARRIS ServAssure Performance ManagementBrz rast pretplatnika, usluga i saobraćaja je izazov za video servis provajdere da profitabilno i odgovorno upravljaju kompleksnim mrežama. Sa ARRIS ServAssure Performance Management softverom video servis provajderi (operateri) imaju uvid u kompletan status mreže kao i mogućnost proaktivnog upravljanja procesom prenosa podataka pri velikim brzinama, VoIP performansma kao i kvalitetom usluge. Poboljšava kapacitet mreže, performanse i pouzdanost kontinuiranom detaljnom analizom performansi, preventivnim održavanjem i preporukama eksperata. Kreira i analizira saobraćaj pretplatnika gde povezuje merenja i kreira niz jedinstvenih, tačnih merenja individualnih performasi pretplatnika, dostupnosti usluga i kvaliteta čime operateri (video servis provajderi) mogu da zadovolje i najzahtevnije korisnike. Preuzmite dokumentaciju

Digital Signage, IPTV i VoD rešenja 

TeleGroup u saradnji sa proizvođačem TriplePlay nudi kompletna Digital Signage (digitalni potpis), IPTV i VoD (video na zahtev) rešenja pogodna za primenu u skoro svim tržišnim vertikalama kao što su finansijski i državni sektor, obrazovanje, velika, srednja i mala preduzeća, zdravstvo, ugostiteljstvo, pomorstvo, energetika, rudarstvo, trgovina, sport, turizam, itd.

Digital Media rešenja

Digital Media rešenja

 • TripleTV je IPTV rešenje koje omogućava distribuciju televizijskog sadržaja na sve TV ekrane i uređaje. Omogućava emitovanje kanala kroz IP mrežu bez smanjenja kvaliteta sadržaja. Pogodan za bilo koji distribucioni sistem, dakle za emitovanje sa satelita, zemaljskih kanala kao i kablovsku distribuciju. Kombinuje preko 200 kanala iz pomenutih izvora.
 • TripleVoD rešenje omogućava pristup video sadržaju sa bilo kog kompatibilnog uređaja u bilo koje vreme.
 • TripleStream rešenje u paralelnom radu sa TripleVoD i TripleTV rešenjima, omogućava gledanje uživo svih sadržaja na svim kompatibilnim IP uređajima.

Digital Signage rešenja

 • TripleSign rešenje omogućava korišćenje više medija formata kao što su: video, TV uživo, RSS fidovi, tekst i slike koje ostaju utisnute u sećanju.
 • TripleLite i TripleLite+ su jeftinije verzije TripleSign rešenja za sve one kojima su potrebni elektronski posteri što je samo jedna od funkcionalnosti kompletnog Digital Singnage (digitalni potpis) rešenja.

Rešenja za poboljšanje sistema 

TriplePlay je „browser media player“ koji omogućava da TripleVoD i TripleTV budu pušteni na PC i MAC računarima. Veoma je otporan na maliciozne napade na mreži, a istovremeno daje visok kvalitet pregleda sadržaja.
 • TripleGuide daje korisnicima pristup programskom vodiču, prevodima i listingu za sve dostupne kanale
 • TripleTV+ omogućava pauze, premotavanja, brzo pregledanje sadržaja i snimanje
 • TripleCode omogućava ponovno šifrovanje MPEG strimova sa jednog audio/video kodeka u drugi
 • TripleMux kombinuje pokretne slike, slajdove ili slike u jedinstven MPEG strim, gde nakon toga u kombinaciji sa audio fajlom stvara multicast stream
 • TripleNVoD omogućava da se napravi odložen TV kanal koja ide sekvencijalno sa kanalom uživo
 • TrpleDVD omogućava kopiranje bilo kog VoD sadržaja na DVD disk
 • TripleLive omogućava da se kamera poveže sa TipleTV sistemom


Upravljanje sistemom

 • TripleChoice je portal kroz čije prilagođavanje i personalizovanje prikazujete snažnu sliku brenda.
 • TripleTouch omogućava da se Digital Media rešenja kontrolišu sa tableta ili pametnog telefona.
 • TripleCast se koristi za centralizovano upravljanje distribucijom sadržaja na više udaljenih lokacija.
 • TripleCMS je menadžment platforma sa setom alata za upravljanje sadržajem i ažuriranje sadržaja na VoD serveru.
 • TripleData se koristi za zapis podataka o pregledanom sadržaju i stvaranju odgovarajućih izveštaja.
 • TripleCare je web-based pretplatnički menadžment sistem koji se koristi za upravljanje Set-Top Box uređajima, PC i Mac računarima.

Preuzmite dokumentaciju

Interaktivni TV servisi

NANGA TVTeleGroup u saradnji sa proizvođačem NANGU TV nudi interaktivne TV servise. Omogućava krajnjim korisnicima konzumiranje TV sadržaja u svakom trenutku na bilo kom uređaju (PC, lap top, TV, tablet ili pametan telefon). Pruža mešavinu linearnih i nelinearnih TV servisa sa VoD, zatim sadržaj za korisnike i operatere, kao i interaktivne aplikacije ponuđene preko upravljivih (standardni IPTV servisi) i neupravljivih (preko OTT/internet) mreža.

Funkcionalnosti za krajnje korisnike

 • Linearna TV
  • Pregled tekućih kanala i dostupnih usluga
  • Brz pristup zajedničkim kanalima i specijalnim funkcijama
  • Brza navigacija po kanalima – pregled šta se dešava na drugim kanalima
  • Detaljne informacije o programu
  • Uređenje video i audio kanala prikazanih na jednom kanalu
  • Izbor jezika i audio sistema
  • Teletext
  • Može da se koristi na različitim podržanim uređajima
 • Nelinearna TV
  • Korisnici mogu da gledaju emisije koje su se već prikazivale, mogu da vrate vreme i izaberu specijalni program koji je već emitovan ili počeo da se emituje (Time Shift TV/ Catch Up TV)
  • Pauziraju program koji se emituje uživo
  • Skladišni prostor za snimanje sadržaja
  • Lak način za snimanje serija, jednog poglavlja ili cele serije
  • Video na zahtev (VoD)
  • Sadržaj preporuka
 • Aplikacije
  • Vremenske prognoze
  • Klasične igrice
  • Radio aplikacije
  • Uparivanje uređaja
 • Karakteristike platforme
  • Lak razvoj aplikacija (npr. društvene mreže, on line klađenje, naručivanje proizvoda i usluga i sl.)


NANGA TVFunkcionalnosti za operatere

 • Veleprodajni model – operater može postati provajder servisa povezujući druge provajdere na NanguTV mrežu. Svaki virtuelni operater može upravljati svojim klijentima i uslugama i može da kreira i prilagodi sopstveni jedinstveni izgled kao podatke za obračun i naplatu.
 • Android i iOS aplikacije omogućavaju da se koriste pametni telefoni i android aplikacije kod kuće i u pokretu
 • Objedinjeno upravljanje sadržajem i naplatom
 • CND integracija, skalabilnost i redundantnost
 • Integracija starih STB uređaja u sistem
 • Različite administrativne uloge i izveštavanje
 • Smanjenje troškova

Preuzmite dokumentaciju

Set Top Box uređaji za IPTV

Arris VIP1113Arris VIP1113 je najmanji IPTV Set-Top Box uređaj. Pogodan je za prikrivene instalacije, a pruža veoma kvalitetne IPTV usluge kao što su emitovanje TV u visokim rezolucijama, vremenski pomak, aplikacije na zahtev, interaktivne aplikacije kao i OTT usluge. Ovo je vrlo kompaktno, efikasno i ekonomično rešenje. Preuzmite dokumentaciju


Arris VIP2853Arris VIP2853 je ekonomski vrlo efikasan uređaj koji pruža veoma kvalitetne IPTV usluge kao što su emitovanje TV u visokim rezolucijama, usluge na zahtev, interaktivne aplikacije, DVR/vremenski pomak, kao i OTT usluge. Ovaj IPTV Set-Top Box se izdvaja, jer podržava korisnike i sa DVR modulom kao i one bez njega, a sa istim uređajem. Preuzmite dokumentaciju

Set Top Box uređaji za kablovske operatere

Arris HMC3021Arris HMC3021 je kablovski Set-Top Box koji će zadovoljiti i najzahtevnije korisnike. Ekonomski je isplativ i dizajniran tako da pretvara digitalni signal u HD sadržaj. Podržava širok spektar video signala, dekodira standardne MPEG 2, H.264, MPEG 4 strimove i većinu audio i video formata. Preuzmite dokumentacijuArris CM820Arris CM820 je DOCSIS 3.0 8x4 kablovski modem (Set top Box za kablovske oeratere) koji pruža ultra brze prenose podataka rezidencijalnim i biznis korisnicima. Dizajniran je da podrži servise za najzahtevnije korisnike i u potpunosti podržava nove IPv6 servise. Sa CM820 kablovski operateri mogu da ponude usluge prenosa pri brzinama većim od 300Gb/s. Preuzmite dokumentacijuArris CM550Arris CM550 je kablovski modem (Set top Box za kablovske oeratere) dizajniran kako za potrebe kablovskih operatera, tako i za potrebe krajnjih korisnika. Operaterima omogućava rast prihoda kroz kvalitetan dizajn, a korisnicima vrlo laku instalaciju, veoma velike protoke, a male dimenzije ga čine pogodnim za uklapanje u bilo koji prostor. Podržava DOCSIS® 2.0 i Euro-DOCSIS 2.0 standarde. Preuzmite dokumentacijuSet Top Box uređaji za zemaljsku televiziju

Arris DTT 802Arris DTT 802 je Set-Top Box koji podržava DVB-T2 standard. Veoma je ekonomski isplativ uzimajući u obzir sjajne karakteristike.


Standardne funkcionalnosti i mogućnosti

 • Front end: DVB-T2 tjuner, RF modulator (mogućnost priključenja na analogne TV uređaje)
 • Video: H.264 HP@L4.1
 • Video konektori: HDMI, CVBS
 • Audio: Dolby Digital +, PCM
 • Audio konektori: HDMI, SPDIF, 2 x RCA
 • Softver: 27M OmniTV stack sa Redkey
 • Dugmad: 4 dugmeta na front panelu za klasičnu navigaciju

Tehnička specifikacija

 • Primary SoC: Renessas EMMA3 SE/P
 • Podešavanje: Standard DVB-T2
 • CA podrška: Varies by Country
 • RAM memorija: 128MB std
 • Flash memorija: 8MB std
 • Dimenzije: 165 x 130 x 36 mm
 • Težina: 300g

Opcione funkcionalnosti i mogućnosti

 • USB: USB 2.0 Host
 • Ethernet: 10/100MB/s Full duplex

Softver: Dodatna podrška za USB DVR i interaktivne servise

Bežični ruter za video servise preko Wi-Fi mreže

Arris VAP2400Arris VAP2400 Wireless Access Point

Reč je o jedinstvenom rešenju na tržištu koje pruža mogućnost isporuke video i ostalih multimedijalnih sadržaja, do bilo koje tačke u domu korisnika, bežičnim putem. VAP2400 radi u standardu Wi-Fi 802.11n i upotrebom 4x4 MIMO tehnologije, a u sprezi sa moćnim hardverom, obezbeđuje prenos višestrukih strimova video sadržaja u HD ili SD formatu. Lako se montira i automatski setuje tako da ga može implementirati i sam korisnik bez angažovanja tehničke podrške operatera. Jedna od prednosti je mogućnost povezivanja sa STB uređajima drugih proizvođača. Preuzeti dokumentaciju

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m