OBJEDINJENE KOMUNIKACIJE

OBJEDINJENE KOMUNIKACIJE

IP telefonski sistemi, aplikacije i SIP IP telefoni

TeleGroup je jedna od vodećih kompanija u regionu u delu implementacije rešenja za Objedinjene komunikacije. U ovoj oblasti nudimo IP telefonske centrale i telekomunikacione sisteme, aplikacije, SIP IP telefone i drugu terminalnu opremu ne vezujući se jednog proizvođača već spram realnih potreba korisnika, kreiramo prilagođena rešenja koja će cenom i kvalitetom odgovarati njihovim zahtevima i potrebama.  Objedinjene komunikacije su skup aplikacija i uređaja nove generacije, koje korisnicima omogućavaju da dimenzionišu, kontrolišu i upravljaju pozivima, porukama, podacima i softverskim alatima sa bilo koje lokacije, koristeći bilo koji uređaj ili softverski interfejs. Obezbeđuju sinhroni rad svih aplikacija i softverskih alata i pored optimizacije poslovnih komunikacija utiču na produktivnost i kvalitet relacije među zaposlenima, klijentima i drugim interesnim grupama.TeleGroup u ovoj oblasti ima dokazano znanje i iskustvo stečeno kroz realizaciju projekata za skoro sve najznačajnije kompanije i institucije u regionu kao što su Ministarstvo odbrane Republike Srbije i BiH, Predsedništvo Republike Srbije, Elektrovojvodina, UNIQA Osiguranje, Ericsson, IDEA, NIS, GSP Beograd, Philip Morris, Rudarski basen Kolubara i mnoge druge.

 

 

U oblasti IP telefonskih odnosno komunikacionih sistema, TeleGroup dugi niz godina uspešno sarađuje sa kompanijama Aastra, Cisco Systems i Alcatel – Lucent nudeći poslovnim korisnicima da, u skladu sa finansijskim mogućnostima i stanjem postojeće ICT infrastrukture, izaberu proizvođača čije će rešenje po ceni i kvalitetu zadovoljiti njihove realne potrebe.   IP telefonski sistemi omogućavaju realizaciju mnogobrojnih multimedijalnih servisa  (govorna komunikacija, prenos podataka i videa...), aplikacija kao i kombinovanje servisa za prenos podataka i govora.

 

IP TELEFONSKI SISTEMI

 Osnovne prednosti IP telefonskih sistema

 • Jeftiniji telefonski pozivi, smanjenje troškova telefoniranja i ukupnih operativnih troškova
 • Veći kvalitet govora – HD Voice
 • Lokacijska nezavisnost
 • Novi servisi (preusmeravanje poziva, direktno dolazno i odlazno biranje, prosleđivanje poziva, jedinstveni broj, integracija sa webom (baze podataka, imenički servisi, “click to dial”) i zajedničko korišćenje podataka, telefoniranje preko računara...)
 • Veća fleksibilnost i skalabilnost sistema 

Servisi i aplikacije

 • Objedinjen prenos govora, videa, faksa i podataka
 • Tarifiranje u realnom vremenu
 • Faks preko IP-a
 • HD Voice
 • Video-telefonija
 • Objedinjen sistem poruka
 • Softverski telefon - Softphone
 • Internet kontakt centri

 

Aplikacije čine razliku između objedinjenih komunikacija i tradicionalnih sistema za govorne komunikacije. Aplikacije nam omogućavaju da u potpunosti iskoristimo IP mrežu kao jedinstveni medijum za povezivanje svih ICT sistema i njihovu međusobnu integraciju. U savremenom poslovnom okruženju računar, tablet, pametni telefon, postaju osnovni alati za rad u skoro svim privrednim oblastima. Razvoj stonih telefonskih aparata ne ide u korak sa razvojem aplikacija za računare, tablete i pametne telefone što utiče na trend „konzumerizacije“ u kojem tržište potrošačkih uređaja diktira razvoj rešenja za poslovne sisteme. Ovakav trend dovodi do zahteva poslovnih korisnika koji se ne mogu ispuniti na drugi način osim dodavanjem podesnih aplikacija u infrastrukturu poslovne komunikacije. Aplikacije, u osnovi, omogućavaju integraciju stonih telefonskih uređaja sa ostalim poslovnim aplikacijama, ili, u krajnjem slučaju, dovode do situacije da stoni telefonski uređaj u potpunosti nestaje i biva zamenjen aplikacijama ili određenim SW modulima u okviru postojećih poslovnih aplikacija korisnika. Na primer, korisnik računara može za telefoniranje koristiti svoju aplikaciju za obradu teksta. TeleGroup je uvideo značaj aplikacija u objedinjenim komunikacijama i trudi se da svoju ponudu aplikacija usklađuje sa ponudama vodećih svetskih proizvođača koje zastupa: Aastra, Cisco, Alcatel-Lucent i NICE. Pored ovih renomiranih svetskih proizvođača, TeleGroup nastoji da prepozna potrebe tržišta i da u svoju ponudu uvrsti i aplikacije koje ne proizvode renomirani proizvođači, ali su izuzetno potrebne i dopunjavaju našu ponudu, kao na primer UNITEL softver za upravljanje telekomunikacionim troškovima koje je razvio rumunski Lasting SW. TeleGroup uspešno implementira i održava aplikacije za objedinjene komunikacije za sledeće korisnike Uniqa osiguranje, Ministarstvo odbrane R. Srbije i BiH, Elektrovojvodina, NIS, Ministarstvo finansija, Srbijagas, Ericsson Srbija i Bugarska i mnoge druge.


PORTFOLIO APLIKACIJA

 • Aplikacije za kontakt centre
 • Aplikacije za CTI, kompjutersko-telefonsku integraciju
 • Voice Mail aplikacije
 • Softphone aplikacije
 • Aplikacije za centralni kompanijski imenik
 • Aplikacije za upravljanje posetama
 • Aplikacije za telefonske operatere
 • Aplikacije za integraciju pametnih telefona u kompanijsku infrastrukturu objedinjenih komunikacija
 • Aplikacije za prikupljanje, memorisanje i analizu nestrukturiranih podataka

Izdvajamo sledeća rešenja

 Tradicionalna telefonija polako ustupa mesto naprednim objedinjenim komunikacijama i jedan od preduslova za puno iskorišćenje naprednih mogućnosti IP telefonije jeste zamena postojeće korisničke opreme SIP IP terminalnom opremom koja omogućava pun doživljaj objedinjenih komunikacija.

TeleGroup ima široku ponudu SIP IP terminalne opreme i sarađuje sa vodećim kompanijama u ovoj oblasti kao što su Aastra, Polycom, Audiocodes i Mediatrix. Kompatibilna je sa svim vodećim isporučiocima Enterprise (Asterisk, Aastra, Avaya, Cisco, Siemens, Alcatel, ...) i operaterskih IP komunikacionih platformi (Ericsson, Broadsoft, Huawei, Alcatel,...) sa dodatkom terminalne opreme pomenutih proizvođača koja je optimizovana za rad u Microsoft Lync okruženju.

Portfolio telefona i terminalnih uređaja

SIP IP telefoni i terminalni uređaji

H.323 IP telefoni

Microsoft Lync telefoni

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m