ZDRAVSTVO

ZDRAVSTVO

INTEGRISANA ICT REŠENJA ZA ZDRAVSTVO

TeleGroup zdravstvenim ustanovama i privatnim klinikama nudi integrisana informaciono - komunikaciona rešenja koja će im pomoći da unaprede poslovanje i samim tim pruže kvalitetniju i efikasniju uslugu svojim pacijentima i unaprede saradnju sa dobavljačima i drugim interesnim grupama. TeleGroup je kreirao rešenja prilagođena ovoj grupi korisnika, bazirana na širokom portfoliju aplikacija zatim ICT sistemima specijalizovanim za primenu u posebnim bolničkim i laboratorijskim uslovima.

Iz standardne ICT ponude izdvajamo profesionalne DECT telefonske sisteme prilagođene integraciji sa Nurse Calli Paging sistemom kao i radio komunikacione sisteme zatvorenog/internog tipa za pouzdane komunikacije i obezbeđivanje kontinuiteta poslovnog procesa. Izdvajamo još i profesionalna rešenja za kritične komunikacije dizajnirana za upotrebu u “čistim sobama” tipa operacione sale, laboratorije, fabrike lekova i slično. Ova rešenja obuhvataju fleksibilne i pouzdane IP i analogne interkom sisteme. Tu su i mobilni računari, bar kod skeneri, RFID sistemi i WLAN oprema koji omogućavaju kvalitetniji rad  medicinskom osoblju koje je stalno u pokretu i ima potrebu za dostupnošću bazama podataka u realnom vremenu sa bilo kog mesta u bilo koje vreme. Kao nadogradnja pomenutim sistemima javljaju se Asset Management softverska rešenja za upravljanje i lociranje medicinskih i osnovnih sredstava.

Dinamična medicinska struka zahteva konstantnu edukaciju i konsultacije. U eri digitalnih komunikacija se sve češće koriste tehnologije u svrhe telemedicine koja, pre svega, poboljšava kvalitet lečenja pacijenata tako što se lekari u realnom vremenu mogu konsultovati sa stručnjacima iz celog sveta razmenom video, audio i drugih vrsta podataka. Tehnološka podrška za telemedicinu su videokonferencijski sistemi. TeleGroup, kao regionalni partner svetskog lidera u ovoj oblasti kompanije Polycom, već nekoliko godina uspešno implementira savremene videokonferencijske sisteme posredno omogućavaju kvalitetniju negu pacijenata a sa druge strane su i u funkciji edukacije medicinskog osoblja.
Još jedan primer upotrebe tehnologija kao sredstva za poboljšanje kvaliteta lečenja i pružanja blagovremene pomoći pacijentima je i mHealth rešenje, koja je TeleGroup razvio u saradnji sa ćerkom kompanijom TeleGroup-DunavNET. Reč je o mobilnom zdravstvenom monitoring sistemu koji omogućava lako, jednostavno i pouzdano praćenje i prijavljivanje različitih zdravstvenih parametara, bez obzira na lokaciju pacijenta i njegove aktivnosti. Ovo rešenje, bazirano na fleksibilnoj platformi koja koristi sve prednosti bežičnih i mobilnih prenosa informacija, je idealno za klinike koje su spremne da svojim pacijentima ponude moderna tehnološka rešenja i na taj način poboljšaju nivo i broj usluga koje nude.
Standardni deo ICT ponude podrazumeva kompletnu uslugu projektovanja,  implementacije i održavanja korporativnih informaciono – komunikacionih sistema.

REŠENJA I USLUGE

 • Cambium Networks
 • Arris
 • polycom
 • motorola
 • cisco
 • Mitel
 • microsoft
 • ibm
 • check point
 • Blue Coat
 • nice
 • Noja Power
 • r and m